Deena Naidoo Supports Hunger Free Zones

Deena Naidoo
Deena Naidoo

South Africa’s first Master Chef , Deena Naidoo, supports Food For Life’s initiative in creating hunger free zones across South Africa